21092019Headline:

IΟΒΕ: Σημαντικός τομέας ανάπτυξης η φαρμακοβιομηχανία

  Τις αναπτυξιακές προοπτικές της ελληνικής φαρμακευτικής βιομηχανίας παρουσιάζει μελέτη του ΙΟΒΕ, που σημειώνει ότι διαθέτει χαρακτηριστικά [...]