Έρχονται σαρωτικές αλλαγές στο δ.σ. της Eurobank

Το νέο διοικητικό συμβούλιο στην νέα εποχή που ξεκίνησε για την τράπεζα μετά την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου και την απόκτηση του ελέγχου του μανατζμεντ από τη Fairfax, θα εκλέξει η επερχόμενη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Eurobank, που συγκλήθηκε για τις 28 Ιουνίου.
Όπως ανακοίνωσε η τράπεζα, στη συνεδρίαση του διοικητικού της συμβουλίου την Παρασκευή οι κ.κ. Γιώργος Δαυίδ, Γιώργος Γόντικας, Τάκης Αράπογλου και Δημήτρης Παπαλεξόπουλος εξεδήλωσαν την επιθυμία τους η θητεία τους ως μελών του δ.σ. της τράπεζας να περαιωθεί στη γενική συνέλευση.
Στην ανακοίνωσή της η Eurobank εκφράζει προς τα απερχόμενα μέλη του δ.σ. «τις θερμές ευχαριστίες της για την πολύτιμη συμμετοχή και προσφορά τους στο έργο και την πρόοδό της».
Κατά ορισμένες πληροφορίες, η βασική διοικητική ομάδα της τράπεζας δε θα αλλάξει. Ωστόσο, δεδομένη θεωρείται η εκπροσώπηση των νέων μεγαλομετόχων της στο διοικητικό συμβούλιο που θα εκλεγεί.


Τα νέα μέλη του δ.σ. που θα προτείονουν Fairfax και WLR Recovery Fund

Τα νέα μέλη που θα προτείνουν στους μετόχους της η Fairfax και η WLR Recovery Fund, που ελέγχουν το μάνατζμεντ της τράπεζας είναι τα εξής:

– Παναγιώτης – Αριστείδης Θωμόπουλος
– Φωκίων Καραβίας
– Γεώργιος Χρυσικός
– Wade Sebastian R.E. Burton
– Jon Steven B.G. Haick
– Bradley Paul L. Martin
– Josh P. Seegopaul

Εκτός από τα παραπάνω μέλη, στο δ.σ. θα συμμετέχουν και οι κ.κ. Χρήστος Μεγάλου και Σπυρίδων Λορεντζιάδης.

Το νέο δ.σ. θα είναι 11μελές, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) και του Δημοσίου.

Τα θέματα της γενικής συνέλευσης

Όπως ανακοινώθηκε, τα θέματα της γενικής συνέλευσης της τράπεζας είναι τα εξής:
1. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2013. Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2013.
3. Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών-λογιστών για τη χρήση 2014 και καθορισμός της αμοιβής της.
4. Αύξηση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Εκλογή νέων μελών αυτού. Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών.
5. Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου.
6. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και συμβάσεων, κατά τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920.
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το νόμο απαρτία, η Α΄ επαναληπτική τακτική γενική συνέλευση της τράπεζας θα πραγματοποιηθεί στις 9 Ιουλίου 2014, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 10:00 π.μ. στο «Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη», χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.