Ώρα να αλλάξει η οικονομική πορεία της Ευρώπης;

Ενώ το ΕΚ φιλοξενεί τη Διάσκεψη Οικονομικής Διακυβέρνησης, ο πρόεδρος του Ελληνικού Κοινοβουλίου εξηγεί γιατί θεωρεί πως πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα στην ΕΕ.