Αίτημα στον Έκτακτο Μηχανισμό Ρευστότητας υπέβαλαν δύο πιστωτικά ιδρύματα

Αίτημα για χορήγηση ρευστότητας άνω των 5 δισ. ευρώ από τον Έκτακτο Μηχανισμό Ρευστότητας (Emergency Liquidity Assistance -ELA) της Τράπεζας της Ελλάδος υπέβαλαν δύο πιστωτικά ιδρύματα.

Το ποσό δεν είναι μεγάλο εάν συνυπολογιστεί ότι στην κορύφωση της ελληνικής κρίσης χρέους το 2012 η εξάρτηση των ελληνικών τραπεζών από τον ELA είχε ανέλθει στα 120 δισ. ευρώ περίπου.

Σημειώνεται πως από το Μάιο του 2014 έως και το Δεκέμβριο η εξάρτηση των ελληνικών τραπεζών από την ρευστότητα που παρείχε η Τράπεζα της Ελλάδος μέσω του ELA είχε μηδενιστεί.

Το πιθανότερο είναι ότι όλες οι τράπεζες θα προσφύγουν στο προσεχές διάστημα στον ELA καθώς οι συνθήκες ρευστότητας επιδεινώνονται. Ουσιαστικά ελλείψει ενεχύρων που να γίνονται αποδεκτά από την ΕΚΤ η προσφυγή στον ακριβό δανεισμό του ELA είναι μονόδρομος για τις Διοικήσεις των ελληνικών τραπεζών. Ενδεικτικά όταν το επιτόκιο δανεισμού από την ΕΚΤ διαμορφώνεται στο 0,05% το επιτόκιο δανεισμού από τον ELA ανέρχεται στο 1,55%.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Καθημερινής το αίτημα αναμένεται να εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Κεντρική τράπεζα την επόμενη εβδομάδα.