Αγροτική μεταρρύθμιση: καθορισμός ορίου ή παγιοποίηση της ανάπτυξης;

Με τη νέα αγροτική πολιτική της ΕΕ σε αρχικό στάδιο, ποιες είναι οι ελπίδες και οι φόβοι των νεαρών αγροτών και των ώριμων εμπειρογνωμόνων; Το EPTV ερεύνησε στη Γαλλία.