Ακρόαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας/ Ευρωπαίοι Επίτροποι/ Άδεια μητρότητας

Καθώς η ανάπτυξη συνεχίζεται με μέτριους ρυθμούς, ο επικεφαλής της ΕΚΤ ζητά να συνεχιστεί ο περιορισμός των δαπανών, 4 νέοι Ευρωπαίοι Επίτροποι ζητούν έγκριση και η οδηγία σχετικά με την άδεια μητρότητας απορρίπτεται.