Ανακοινώθηκε το νέο εξεταστικό σύστημα από το Υπουργείο Παιδείας

Ανακοινώθηκε το νέο εξεταστικό σύστημα από το Υπουργείο Παιδείας και πιστεύω ότι θα ηρεμήσουν οι ταλαιπωρημένοι μαθητές της Β Λυκείου, αφού οι επιλογές σχολών αυξάνονται κατά πολύ. Ακόμη τα βιβλία δεν θα αλλάξουν, δεν ήταν και χρονικά εφικτό.

Θα χρειαστούν μικροαλλαγές σε κάποια μαθήματα που δεν διδάχτηκαν στη Β Λυκείου όπως η Χημεία και τα Λατινικά. Η βάση του νέου συστήματος είναι το υπάρχον σύστημα με διαφοροποιήσεις όπου κρίθηκε απαραίτητο.

Ορίζονται πέντε μαθήματα κατεύθυνσης που θα διδάσκονται στα σχολεία, αλλά δεν θα είναι όλα πανελληνίως εξεταζόμενα. Τα μαθήματα αυτά θα διδάσκονται 15 ώρες την εβδομάδα έναντι τεσσάρων μαθημάτων που διδάσκονται 12 ώρες την εβδομάδα στη φετινή Γ Λυκείου.

Τα προγράμματα σπουδών και τα βιβλία παραμένουν ίδια, αφού δεν υπήρχε χρόνος για να υλοποιηθούν τα προγράμματα σπουδών που είχε ανακοινώσει ο κ. Λοβέρδος τις ημέρες των εκλογών.

Μικρές αλλαγές θα υπάρξουν και στο ωρολόγιο πρόγραμμα που δεν θα έχει καμία σχέση με το νόμο του κ. Αρβανιτόπουλου, αλλά θα είναι το ισχύον φέτος στη Γ Λυκείου. Τα διδασκόμενα μαθήματα, που δεν είναι απαραίτητα και εξεταζόμενα στις πανελλήνιες εξετάσεις, βλέπετε στον πίνακα 1.