Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: Η ηλεκτροδότηση της Ευρώπης στο μέλλον

Η ΕΕ θέλει να καταπολεμήσει την κλιματική αλλαγή με στροφή σε πιο βιώσιμες πηγές για την ενέργεια που χρειάζεται: από ηλιακό φως και άνεμο, μέχρι φύκια και απόβλητα!