Αναπτυξιακή βοήθεια ΕΕ: Eπαρκή μέσα για μεγάλες ανάγκες;

Δαπανάται σωστά ο μεγαλύτερος παγκοσμίως προϋπολογισμός για αναπτυξιακή βοήθεια της Ευρώπης; Ποιος ωφελείται και πόσο μεγάλος είναι ο αντίκτυπός της; Αποκτήστε μια παγκόσμια άποψη με το EPTV.

Παρακολουθήστε το ενδιαφέρον βίντεο με ελληνικούς υπότιτλους.