Αναστήλωση προβληματικών τραπεζών

Για να σταθεροποιήσει τις τράπεζες και για να τις βοηθήσει να δαμάσουν τις χρηματοπιστωτικές καταιγίδες της κρίσης, η ΕΕ ανέπτυξε σειρά μέτρων συμπεριλαμβάνοντας κουμπαρά 55 δις ευρώ.