Αντιμετώπιση της ανεργίας που μαστίζει τους νέους

Οι ευρωβουλευτές ζητούν από τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους για την αντιμετώπιση της ανεργίας και από την Επιτροπή να έχει την εποπτεία.