Αντιπαράθεση για τον προϋπολογισμό της ΕΕ – Το επενδυτικό πρόγραμμα του Juncker

Ο Juncker παρουσιάζει το – ύψους 315 δις ευρώ- πρόγραμμά του, τα δικαιώματα των παιδιών βρίσκονται στο επίκεντρο και το Ευρωκοινοβούλιο έρχεται σε αντιπαράθεση με το Συμβούλιο για τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2015.