Αντιρρήσεις της Τρόικας για το deal Εθνικής- Eurobank

 

Στην επιφάνεια βγαίνουν οι αντιρρήσεις της Τρόικας για το deal Εθνικής- Eurobank, με βάση τις μεγάλες κεφαλαιακές ανάγκες, εξαιτίας των αυξημένων επισφαλειών, όπως αναφέρεται στο Reuters, αλλά και το γεγονός ότι το συνολικό ενεργητικό της ενιαίας τράπεζας θα προσεγγίζει τα 170 δισ. ευρώ – περίπου όσο το συνολικό ΑΕΠ της Ελλάδας, σύμφωνα με τα ΝΕΑ.

Το οικονομικό επιτελείο θεωρεί ότι η διαδιακασία είναι μη αναστρέψιμη και υποστηρίζει την ολοκλήρωση της συγχώνευσης που εκτιμάται ότι θα χρειαστεί μια αύξηση κεφαλαλίου συνολικού ύψους 17 δισ. ευρώ.

“Κλειδί” είναι το σημαντικό περιουσιακό στοιχείο της Εθνικής στην Τουρκία, η Finansbank, η διαχείριση του οποίου παίζει αποφασιστικό ρόλο στη διαδικασία της αύξησης.

Το τι θα γίνει με τη Finansbank θα καθοριστεί από το ΤΧΣ, καθώς ενδιαφερόμενα ιδιωτικά κεφάλαια που έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για συμμετοχή στην αύξηση, ζητούσαν την ενεχυρίασή της.

Στο ΤΧΣ θα οδηγήσει η τρόικα την Εθνική Τράπεζα αν δεν προχωρήσει η ανακεφαλαιοποίηση, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα μέχρι τις 30 Απριλίου.

Η τρόικα ζητάει όσες τράπεζες έχουν ολοκληρώσει τις απαραίτητες διαδικασίες μέχρι τότε, να πάρουν το πράσινο φως για την ανακεφαλαιοποίηση. Οι υπόλοιπες να περάσουν στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).