Απαισιόδοξα εμφανίζονται τα στελέχη επιχειρήσεων στην Ελλάδα σύμφωνα με έρευνα

Απαισιόδοξα εμφανίζονται τα στελέχη επιχειρήσεων στην Ελλάδα σύμφωνα με έρευνα της SARGIA Partners που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τη Focus Bari.

Η έρευνα «Emotional Resilience Index in Business» που αποτυπώνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα, πώς τα στελέχη επιχειρήσεων αντιμετωπίζουν το απρόβλεπτο εργασιακό περιβάλλον, τις διαρκείς αλλαγές και τις αυξανόμενες απαιτήσεις στην εποχή της κρίσης της ελληνικής οικονομίας, καταδεικνύει πως το 51% των στελεχών αισθάνεται απαισιόδοξα για την πορεία της χώρας.

Η έρευνα κατέδειξε ότι τα περισσότερα στελέχη της αγοράς (σε ποσοστό άνω του 60%) είναι πολύ αγχωμένοι με τη σημερινή οικονομική κατάσταση της χώρας, ενώ το 65% πιστεύει ότι βιώνουμε τα χειρότερα σήμερα και μόνο το 11% αισιοδοξεί ότι τα χειρότερα είναι πίσω μας.

Τα κυριότερα από τα συμπεράσματα της έρευνας καταδεικνύουν πως τα τρία συναισθήματα που κυριαρχούν στα στελέχη των επιχειρήσεων στην Ελλάδα σήμερα είναι η απογοήτευση (σε ποσοστό 48,8%) ακολουθούμενη από την αισιοδοξία (σε ποσοστό 29,8%) αλλά και το θυμό (29%). Ταυτόχρονα το 9% είναι πιθανόν να βιώνει «burnout» καθώς, όπως προκύπτει, έχει δυσκολία να διαχειριστεί το άγχος του.

Οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες φαίνεται να είναι σχετικά ικανοποιημένοι από τους βασικότερους τομείς της ζωής τους με τις οικογενειακές σχέσεις. Παρ’ ό,τι ευχαριστημένοι ωστόσο, οι ίδιοι τομείς αποτελούν πρώτες προτεραιότητες για βελτίωση στο μέλλον, με 61% και 46% αντίστοιχα. Ταυτόχρονα, η κοινωνική ζωή, η διασκέδαση και η προσωπική ανάπτυξη έρχονται ως τρίτη προτεραιότητα για τους περισσότερους.

Η πνευματική και σωματική άσκηση θεωρούνται οι πιο σημαντικές στρατηγικές για αυτο-βελτίωση, ενώ η ψυχαγωγία και αναζήτηση του σκοπού ζωής βρίσκονται στις χαμηλότερες προτιμήσεις.

Τον πιο ενθαρρυντικό ρόλο για την ανάπτυξη των ερωτηθέντων παίζει η οικογένειά τους και ακολουθούν η εταιρεία και οι συνεργάτες τους, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία (87%) θεωρεί πως τα ΜΜΕ αποτελούν αποθαρρυντικό παράγοντα για την εξέλιξή τους.