Απογοήτευση για τις λιγοστές βλέψεις της Ευρώπης σε ό,τι αφορά την ενέργεια.

Ο ευρωβουλευτής Bas Eickhout κατακρίνει τη νέα δέσμη μέτρων της ΕΕ σχετικά με την ενέργεια και το κλίμα χαρακτηρίζοντάς τη ως μια φθηνή απομίμηση των ισχυρών βλέψεων που χρειάζονται για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.