Αυξάνεται το κόστος εργασίας για το 2015

Μικρή αύξηση του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος, καθώς και των μέσων ονομαστικών ακαθάριστων αποδοχών, αναμένει η Τράπεζα της Ελλάδος για το 2015, ενώ για τον επόμενο χρόνο εκτιμά πως η αύξηση θα είναι σημαντικά μεγαλύτερη, ειδικά εάν εφαρμοστούν στο σύνολό τους οι διατάξεις του σχεδίου νόμου του υπουργείου Εργασίας για τις συλλογικές συμβάσεις. Στην ετήσια έκθεση της ΤτΕ για τη νομισματική πολιτική, διαπιστώνεται ότι κατά την τριετία 2012-2014 η σωρευτική μείωση του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος στον επιχειρηματικό τομέα έφθασε το 18,7%, έναντι στόχου 15% που είχε τεθεί στο 2ο πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής.
Ειδικά το 2014, οι ρυθμοί μείωσης των μέσων ονομαστικών αποδοχών και του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος στο σύνολο της οικονομίας επιβραδύνθηκαν δραστικά.
Συγκεκριμένα, οι μέσες ονομαστικές αποδοχές μειώθηκαν κατά 1,6%, έναντι μείωσης 6,5% το 2013, ενώ το μοναδιαίο κόστος εργασίας μειώθηκε κατά 0,3% έναντι μείωσης 7,3% τον προηγούμενο χρόνο.

Βέβαια, οι πραγματικές μέσες ακαθάριστες αποδοχές, στο σύνολο της οικονομίας, μειώθηκαν κατά 0,2%, ενώ ο συνδυασμός της μείωσης των τιμών καταναλωτή και των εργατικών ασφαλιστικών εισφορών είχε ευνοϊκότερο αποτέλεσμα στον επιχειρηματικό τομέα, όπου οι πραγματικές μέσες καθαρές αποδοχές (προ φορολογίας) των μισθωτών εκτιμάται ότι αυξήθηκαν κατά 0,2%.
Στην έκθεση επισημαίνεται ότι ο τρόπος που θα εφαρμοστούν οι αλλαγές στην αγορά εργασίας που περιλαμβάνονται στο σχέδιο νόμου του υπουργού Εργασίας Πάνου Σκουρλέτη θα κρίνει και την αύξηση των αποδοχών και του κόστους εργασίας για το τρέχον έτος και το 2016. Για το 2015 εκτιμάται ότι οι μέσες ονομαστικές ακαθάριστες αποδοχές στο σύνολο της οικονομίας θα αυξηθούν κατά 0,3% έως 0,6%, έναντι αύξησης 1,3% στη Ζώνη του Ευρώ, ενώ η αντίστοιχη πραγματική αύξηση μπορεί να φθάσει το 1,6% με 1,9% λόγω του συνεχιζόμενου αρνητικού πληθωρισμού. Αντίστοιχα, η μεταβολή του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος το 2015 θα κυμανθεί μεταξύ πολύ μικρής μείωσης (-0,1%) και μικρής αύξησης (+0,5) στο σύνολο της οικονομίας έναντι αύξησης 0,7% στην Ευρωζώνη, ενώ στον επιχειρηματικό τομέα ενδέχεται να καταγραφεί αύξηση της τάξης του 0,5% έως 0,9%. Το 2016, οι αυξήσεις στις μέσες αποδοχές θα κυμανθούν μεταξύ 0,7% σε περίπτωση περιορισμένης εφαρμογής των εξαγγελιών του υπουργού Εργασίας και 1,4% σε περίπτωση υλοποίησης του συνόλου των διατάξεων που περιλαμβάνονται στο σχέδιο νόμου που έχει δοθεί στην ΟΚΕ, έναντι αυξήσεων της τάξης του 1,5% στην Ευρωζώνη. Σημαντικότερη, σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ζώνης του Ευρώ θα είναι η αύξηση του μοναδιαίου κόστους εργασίας, καθώς σε περίπτωση πλήρους εφαρμογής του νομοσχεδίου θα υπάρξει αύξηση της τάξης του 1,4%, έναντι 0,6% στην Ευρωζώνη.
Ειδικά για τις κατώτατες αποδοχές, οι αυξήσεις το 2015 εκτιμώνται από 0% σε περίπτωση που ο νόμος Σκουρλέτη μείνει στο συρτάρι του υπουργού έως 5,4% εφόσον εφαρμοστεί η εξαγγελία για αύξηση στα 650 ευρώ από τον Οκτώβριο του 2015. Αντίστοιχα, εάν στο τέλος του 2016 ο κατώτατος μισθός αυξηθεί στα 751 ευρώ, η αύξηση θα είναι της τάξης του 22,3%.