Αύξηση της τάξης του 1% κατέγραψε η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στη συνολική κεφαλαιοποίηση της ελληνικής αγοράς τον Μάιο

Αύξηση της τάξης του 1% κατέγραψε η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στη συνολική κεφαλαιοποίηση της ελληνικής αγοράς τον Μάιο και ανήλθε στο 59,2% έναντι 58,6% στο τέλος του προηγούμενου μήνα. Ωστόσο, συνυπολογίζοντας τη συμμετοχή του ΤΧΣ (8.033,45 εκατ. ευρώ ή 18,9%) στη συνολική κεφαλαιοποίηση της ελληνικής αγοράς, η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ανέρχεται στο 48%, παρουσιάζοντας σταθεροποιητικές τάσεις συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα.

Οι Έλληνες επενδυτές στο τέλος του μήνα κατείχαν το 31,6% του συνόλου της κεφαλαιοποίησης των μετοχών στο Χ.Α.
Τον Μάιο 2015, οι ξένοι επενδυτές στο σύνολό τους εμφάνισαν εκροές της τάξης των 9,50 εκατ., ενώ οι Έλληνες επενδυτές εμφανίζονται αγοραστές, με εισροές κεφαλαίων 7,64 εκατ.

Οι ξένοι επενδυτές τον Μάιο 2015 πραγματοποίησαν το 51,8% των συναλλαγών (σε σχέση με το 64,1% τον προηγούμενο μήνα, ενώ τον Μάιο 2014 είχαν πραγματοποιήσει το 72,5% των συναλλαγών).

Η Αξία Συναλλαγών του Μαΐου 2015 έφτασε τα 1.684,41 εκατ., σημειώνοντας άνοδο 19,9% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα που ήταν 1.404,81 εκατ. Σε σχέση με τον Μάιο 2014 που η αξία συναλλαγών ήταν 4.890,26 εκατ., σημειώθηκε πτώση 65,6%.

Αντίστοιχα, η Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών του Μαΐου 2015 ήταν 84,22 εκατ., αυξημένη σε σχέση με την αντίστοιχη του προηγούμενου μήνα (78,05 εκατ.) και μειωμένη της αντίστοιχης του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους (232,87 εκατ.).

Ο αριθμός των Ενεργών Μερίδων για το μήνα Μάιο 2015 ανήλθε στις 24.581 έναντι 24.127 κατά τον προηγούμενο μήνα (τον Μάιο 2014 ο αριθμός των ενεργών μερίδων ανήλθε στις 35.108).

Τον Μάιο 2015 δημιουργήθηκαν 1.137 Νέες Μερίδες Επενδυτών έναντι 1.130 νέων Μερίδων που δημιουργήθηκαν τον προηγούμενο μήνα.

Η κεφαλαιοποίηση του Χ.Α. στο τέλος του μήνα υπολογίστηκε στα 42,46 δισ.

Σε σχέση με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του προηγούμενου μήνα που ήταν 41,37 δισ., σημειώθηκε αύξηση 2,6%, ενώ, συγκρινόμενη με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους που ήταν 70,92 δισ., σημειώθηκε μείωση 40,1%.