Αύξηση του ορίου χρηματοδότησης των ελληνικών τραπεζών κατά 700 εκατ. ευρώ

Σε αύξηση του ορίου χρηματοδότησης των ελληνικών τραπεζών από τον έκτακτο μηχανισμό ρευστότητας (ELA) κατά 700 εκατ. ευρώ, στα 71,8 δισ. ευρώ, προχώρησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (EKT).

Την προηγούμενη εβδομάδα το όριο του ELA αυξήθηκε λίγο πάνω από τα 71 δισ. ευρώ και αναμενόταν νέα αύξηση, λόγω των εκροών καταθέσεων φορέων της γενικής κυβέρνησης που επενδύθηκαν σε repos.

Συνολικά από τον Δεκέμβριο 2014 έως και σήμερα οι εκροές καταθέσεως από τις ελληνικές τράπεζες ανέρχονται σε 28 δισ. ευρώ με τις καταθέσεις να διαμορφώνονται στα 137 δισ. ευρώ.