Βρούτσης: Μακροχρόνια η ανθεκτικότητα του ασφαλιστικού συστήματος

Στα 27.738.352.144,33 ευρώ, ανήλθε η συνταξιοδοτική δαπάνη για το 2014, σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος «Ήλιος» του υπουργείου Εργασίας. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ο αριθμός των συνταξιούχων ανέρχεται σε 2.654.913 άτομα και το μέσο μηνιαίο εισόδημα από συντάξεις γήρατος στα 953,58 ευρώ.

Ο συνολικός αριθμός των καταβαλλόμενων συντάξεων ανέρχεται σε 4.523.296, εκ των οποίων οι 12.354 καταβάλλονται σε υπηκόους άλλων χωρών. Αντίστοιχα η συνολική μηνιαία δαπάνη για συντάξεις τον μήνα Δεκέμβριο ανέρχεται σε 2.331.601.409,10 ευρώ

Το σύστημα επιβαρύνθηκε κατά τους τελευταίους μήνες του έτους από τους νέους συνταξιούχους στους οποίους το τελευταίο τετράμηνο του 2014, καταβλήθηκαν αναδρομικά ύψους 267.115.659,34 ευρώ. Σε ότι αφορά την ηλικία των συνταξιούχων, το 23% των συνταξιούχων είναι ηλικίας άνω των 81 ετών, το 32% κυμαίνεται μεταξύ 71 και 80 ετών, το 41% μεταξύ 51 έως 70 ετών ενώ μόλις το 1% είναι συνταξιούχοι ηλικίας μικρότερης των 25 ετών. Τα υψηλότερα ποσά σύνταξης λαμβάνουν συνταξιούχοι ηλικίας μεταξύ 56-65 ετών.

«Τα στοιχεία που προκύπτουν με την ολοκλήρωση του ασφαλιστικού έτους, επιβεβαιώνουν τόσο την ταμειακή ισορροπία όσο και τη μακροχρόνια ανθεκτικότητα του ασφαλιστικού συστήματος» υποστηρίζει, με αφορμή την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του συστήματος «Ήλιος», ο υπουργός Εργασίας.

Ο υπουργός Εργασίας προσθέτει ότι «δεν υπάρχει απολύτως κανένα πρόβλημα τόσο στην ομαλή και απρόσκοπτη καταβολή των συντάξεων όσο και στη συνολική εξέλιξη της χρηματοδότησης του ασφαλιστικού». Σημειώνει μάλιστα ότι «δεν υπάρχει κανένα ταμειακό πρόβλημα ακόμη και στις σημερινές συνθήκες με την αυξημένη ανεργία και τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες».