ΓΤΟ: Οι χώρες της ΕΕ αποκτούν μεγαλύτερο ρόλο στις αποφάσεις

Οι ευρωβουλευτές ψηφίζουν για να προετοιμάσουν το δρόμο ώστε τα κράτη μέλη να απαγορεύουν ή να επιτρέπουν τη χρήση ΓΤΟ ανάλογα με την επιθυμία της πλειοψηφίας, επιτρέποντάς τους να ελέγχουν τη χρήση ΓΤΟ σε εθνικό επίπεδο.