Γενικός φόρος επί των Χρηματοπιστωτικών Συναλλαγών/ ο Πρόεδρος Napolitano / Συλλογικά δικαιώματα

Καθώς ο Giorgio Napolitano μιλά στην Ολομέλεια, η ΕΕ πιέζει για τη θέσπιση ενός ισχυρού φόρου που θα καλύπτει ευρύ φάσμα χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και οι Ευρωβουλευτές εγκρίνουν την αδειοδότηση μουσικής σε όλη την ΕΕ.