Δαπάνες με αποτελέσματα, όχι για το θεαθήναι – Vitor Caldeira

Ελέγχοντας τις δαπάνες της ΕΕ για το 2013 ο επικεφαλής του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Vitor Caldeira, δηλώνει πως θα πρέπει να εστιάσουμε στην επίτευξη αποτελεσμάτων.