Δικαιώματα των ΛΟΑΔΜ/ Διαμάντια της Αρκτικής/ Δικαιώματα των επιβατών

Η στήριξη των ευρωβουλευτών στο εμπόριο λευκών διαμαντιών με τη Γροιλανδία, η ενίσχυση των δικαιωμάτων των επιβατών σε πτήσεις και το σχέδιο δράσης της ΕΕ για να μπει ένα τέλος στις διακρίσεις ενάντια σε ΛΟΑΔΜ.