Δύο νέα μέλη στο Γενικό Συμβούλιο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Οι κ. Ηλίας Καρακίτσος και Jón Sigurgeirsson είναι τα δύο νέα μη εκτελεστικά μέλη του Γενικού Συμβουλίου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).

Ο διορισμός τους αποφασίστηκε από το υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τη διαδικασία του νόμου 3864/10 και η θητεία τους ορίζεται από την 18η Ιουνίου 2015 έως την 30η Ιουνίου 2017.

O Ηλίας Καρακίτσος είναι πρόεδρος του Global Economic Research, ο οποίος παρέχει οικονομική και χρηματοπιστωτική έρευνα για τις οικονομίες και τις χρηματοπιστωτικές αγορές των ΗΠΑ, της Ευρώπης και της Ιαπωνίας σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και ναυτιλιακές εταιρείες. Είναι, επίσης, Εταίρος και Αναλυτής στρατηγικής στην εταιρεία συμβούλων Twintop Consultants και συνδεδεμένο μέλος του Κέντρου Οικονομικών και Δημόσιας Πολιτικής (CEPP), Τμήμα Land Economy, του Πανεπιστημίου του Cambridge.

Ο Καθηγητής Καρακίτσος κατέχει Bachelor of Science (B.Sc.) στα Οικονομικά από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Master of Science (M.Sc.) και Doctorate of Philosophy (Ph.D.) στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο του Surrey, Αγγλία.

Ο Jón Sigurgeirsson είναι Διευθυντής της Γενικής Γραμματείας και Διεθνών Σχέσεων της Κεντρικής Τράπεζας της Ισλανδίας και Πρόεδρος της Εταιρίας Συμμετοχών της Κεντρικής Τράπεζας.