ΕΛΣΤΑΤ: Με πρωτογενές πλεόνασμα 0,4% του ΑΕΠ έκλεισε το 2014

Με πρωτογενές πλεόνασμα 0,4% του ΑΕΠ έκλεισε το 2014, σύμφωνα με τα δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2011-2014 που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Το έλλειμμα σε επίπεδο πάντα γενικής κυβέρνησης για το 2014 διαμορφώθηκε στο 3,5% του ΑΕΠ ή 6,4 δισ. ευρώ, από 10,2% του ΑΕΠ το 2011. Για τεράστια δημοσιονομική προσαρμογή τα τελευταία τέσσερα χρόνια μιλά η ΕΛΣΤΑΤ παρά την πρωτοφανή ύφεση που οδήγησε το Ακαθάριστο Εγχώριο Προιόν (ΑΕΠ) στα 179 δισ. ευρώ, από 207,7 δισ. ευρώ το 2011.

Το δημόσιο χρέος στο τέλος του 2014 ανήλθε στα 317,1 δισ. ευρώ ή 177,1% του ΑΕΠ από 175% του ΑΕΠ το 2013 και 171,3% το 2011.

Σημειώνεται ότι τα στοιχεία που λαμβάνουν υπόψη για την αξιολόγηση της δημοσιονομικής κατάστασης της Ελλάδας οι θεσμοί (η παλιά τρόικα) είναι ελαφρώς διαφοροποιημένα, καθώς εξάγονται βάσει των παραμέτρων που ορίζει το Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής και όχι βάσει των κανόνων του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών (ESA-2010) που εφαρμόζει η Eurostat -και επομένως και η ΕΛΣΤΑΤ.

Η βασική διαφορά των δύο συστημάτων μέτρησης είναι ότι αυτό που χρησιμοποιεί η Eurostat λαμβάνει υπόψη περισσότερες παραμέτρους (όπως συγκεκριμένες κατηγορίες εσόδων και δαπανών). Ακριβώς αυτός είναι και ο λόγος που το υπουργείο Οικονομικών υποστηρίζει ότι αποτυπώνει πιο σωστά τη συνολική εικόνα της οικονομίας.

Υπενθυμίζεται ότι το υπουργείο Οικονομικών έχει δώσει αναλυτικές διευκρινίσεις για τη διαφορά των δύο συστημάτων μέτρησης, τι λαμβάνει υπόψη το ένα και τι το άλλο και ποιες διαφορές προκύπτουν στα δημοσιονομικά μεγέθη αναλόγως του συστήματος μέτρησης που χρησιμοποιείται.