ΕΣΕΕ: Το φαινόμενο των λουκέτων στα καταστήματα διαιωνίζεται

Τάση σταθεροποίησης του ποσοστού των κλειστών καταστημάτων στο εμπορικό κέντρο της Αθήνας (στο επίπεδο 30%, με ένα περιθώριο απόκλισης ±3%) φανερώνει η απογραφή της Εμπορικής Χωροταξίας που διενήργησε το ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ.

Ειδικότερα, στο εμπορικό κέντρο της Αθήνας το ποσοστό κλειστών καταστημάτων είναι 27%, αλλά ταυτόχρονα διαπιστώνεται μικρή βελτίωση συγκριτικά με τον Μάρτιο, οπότε το ποσοστό των λουκέτων για το σύνολο του εμπορικού κέντρου ήταν 31,1%.

Αντίθετα, στον Πειραιά η αναλογία των κλειστών επιχειρήσεων στις τρεις εμπορικές ζώνες κυμαίνεται μεταξύ 31% – 48%.

Σύμφωνα με την ΕΣΕΕ, τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν τη θέση της ότι ο αριθμός των κλειστών επιχειρήσεων στο κέντρο της Αθήνας και του Πειραιά παραμένει ανησυχητικά υψηλός, καθώς η εμπορική αγορά εξακολουθεί ακόμα να ταλανίζεται από τις δραματικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης. «Οι “πιάτσες λουκέτων” που δημιουργήθηκαν στην κρίση εξακολουθούν να υπάρχουν, αφού μέσα στο 2014, λίγα μαγαζιά έκλεισαν, αλλά και λίγα άνοιξαν», παρατηρεί ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Βασίλης Κορκίδης.

Η ΕΣΕΕ κάνει λόγο για διαιώνιση του φαινομένου των λουκέτων λόγω της αδυναμίας των επιχειρηματιών να αντεπεξέλθουν στα υψηλά λειτουργικά κόστη των επιχειρήσεων, αλλά και λόγω της αδυναμίας πληρωμής των υπέρογκων φόρων και της αδυναμίας εξόφλησης των οφειλών στο δημόσιο και στα ασφαλιστικά ταμεία που έχουν συσσωρευτεί από τα προηγούμενα χρόνια της κρίσης.

Επισημαίνει ακόμη ότι το υψηλό λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων επιβαρύνεται από το ύψος των δαπανών της επαγγελματικής στέγης και πως παρά τη σημαντική πτώση των ενοικίων που καταβάλλονται, οι υπόλοιπες δαπάνες που αφορούν μία επιχείρηση, δεν έχουν ακόμα σταθεροποιηθεί σε ικανοποιητικά επίπεδα που να επιτρέπουν τον ικανό περιορισμό του λειτουργικού της κόστους.