Εθελούσια έξοδο στην Τράπεζα Πειραιώς

Εθελούσια έξοδο που απευθύνεται σε εργαζόμενους που προσλήφθηκαν πριν την 1/9/2013 ανακοίνωσε η Τράπεζα Πειραιώς. Η περίοδος αποδοχής ολοκληρώνεται την 1η Δεκεμβρίου, ενώ το ύψος της αποζημίωσης δεν μπορεί να ξεπεράσει τις 170 χιλ. ευρώ.

Η Τράπεζα Πειραιώς δίνει την επιλογή της άμεσης αποχώρησης, όσο και αυτής της μακροχρόνιας άδειας.

Όσοι αποχωρήσουν άμεσα θα δικαιούνται ιατροφαρμακευτική κάλυψη για μια διετία ενώ υπάρχουν πρόνοιες για όσους από τους εργαζόμενους έχουν λάβει δάνεια από την Πειραιώς.

Ειδικότερα το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις εξής επιλογές:

Sabbatical I: Άδεια από την εργασία τριετούς διάρκειας. Οι εργαζόμενοι που θα την επιλέξουν θα λαμβάνουν το 50% του μισθού τους το 2015, και το 40% του μισθού τους το 2016 και 2017. Στη λήξη της μακροχρόνιας άδειας αποζημιώνονται αποχωρώντας με ένα μισθό.

Sabbatical Plus: Άδεια από την εργασία διετούς διάρκειας. Οι εργαζόμενοι που θα την επιλέξουν θα λαμβάνουν το 50% του μισθού τους το 2015 και το 40% το 2016. Στη λήξη της μακροχρόνιας άδειας και αποχωρώντας από την τράπεζα λαμβάνουν αποζημίωση εννέα μισθών.

Και στις δύο περιπτώσεις η Πειραιώς θα καταβάλει τις ασφαλιστικές εισφορές για την περίοδο της μακροχρόνιας άδειας ενώ παρέχει και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη μέσω του ομαδικού ασφαλιστικού συμβολαίου. Αποζημίωση ως 42 μισθούς για άμεση αποχώρηση.

Ο τρίτος πυλώνας του προγράμματος είναι η άμεση αποχώρηση (Sabbatical Άμεσης Αποχώρησης). Δυνατότητα να υπαχθούν σε αυτό το πρόγραμμα έχουν μόνο οι εργαζόμενοι που προέρχονται από την Πειραιώς και τις θυγατρικές της πριν τις συγχωνεύσεις και απορροφήσεις καθώς και όσοι προέρχονται από την Αγροτική.