Εκπομπές επιβατικών οχημάτων/ Περιουσιακά στοιχεία εγκληματικής προέλευσης/ Ευκαιρίες της ΕΕ σε πολίτες τρίτων χωρών

Οι ευρωβουλευτές ψηφίζουν τη συμφωνία σχετικά με τους στόχους για τις εκπομπές CO2 για το 2020, αφαιρούν από εγκληματίες τα περιουσιακά τους στοιχεία και προσφέρουν ευκαιρίες για σπουδές, έρευνα και ανταλλαγές σε πολίτες τρίτων χωρών.