Εκτίμηση των εργασιών της Τρόικα: υπερβολική δόση λιτότητας ή θεραπεία για τις αποδυναμωμένες οικονομίες της Ευρώπης;

Μία τετραετία μετά τη δημιουργία της Τρόικα, το EuroparlTV ακολούθησε ευρωβουλευτές που ερευνούν τις επιπτώσεις της πολιτικής λιτότητας στην Ελλάδα και την Ιρλανδία.