Εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας: Τίποτα καινούργιο;

Κατάφερε η Federica Mogherini, η δημοφιλής επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, να εμφυσήσει ελπίδα για τη λήψη ουσιαστικών μέτρων με την παρουσίαση του προγράμματός της για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας;

Παρακολουθήστε το ενδιαφέρον βίντεο με ελληνικούς υπότιτλους.