Επέκταση της KLEEMANN στην αγορά της Αυστραλίας

Στην εξαγορά του 80,091% των μετοχών της εταιρείας Εlevator Services Group (Vic) Pty Ltd στο Σύδνεϋ της Αυστραλίας προχώρησε η θυγατρική της Kleemann Hellas στην Αγγλία, Kleemann Lifts U.K. Ltd. Το τίμημα της εξαγοράς ανήλθε σε 3,6 εκατ. δολάρια Αυστραλίας.

Σημειώνεται ότι η επωνυμία της εταιρείας θα αλλάξει σε Kleemann Elevators Australia Pty Limited. Αντικείμενο της επιχείρησης θα είναι η εμπορία ολοκληρωμένων συστημάτων ανελκυστήρων, με στόχο την περαιτέρω ισχυροποίηση της παρουσίας του Ομίλου στην αγορά της Αυστραλίας και της περαιτέρω προώθηση της συνολικής γκάμας των προϊόντων του Ομίλου.

Μέσω της λειτουργίας της νέας θυγατρικής, η διοίκηση της Kleemann προσβλέπει στην ενίσχυση των διεθνών πωλήσεων του Ομίλου.