Επαναφορά του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ ζητά η ΓΣΕΕ

 

Πρόσκληση προς τις 4 εργοδοτικές οργανώσεις, ΣΕΒ, ΕΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ και ΣΕΤΕ προκειμένου να ξεκινήσουν τις διαπραγματεύσεις για την επαναφορά των μισθών στα προ μνημονίου επίπεδα, με υπογραφή νέας εθνικής γενικής συλλογικής σύμβασης εργασίας, απέστειλε χθες η ΓΣΕΕ. Ακολουθώντας πιστά τη διαδικασία του νόμου περί συλλογικών διαπραγματεύσεων, όπως προβλέπεται από το άρθρο 4 του νόμου 1876/90 ο οποίος δεν έχει καταργηθεί ακόμη στο σύνολο του, καλεί σε διαπραγμάτευση τις οργανώσεις των εργοδοτών προκειμένου να μην υποκατασταθούν- μετά και τη λήξη της μετενέργειας της ΕΓΣΣΕ- τα κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων από ατομικές συμβάσεις.

Ως αφετηρία για την υπογραφή νέας σύμβασης προτείνεται η συμφωνία που είχαν κάνει οι 3 εργοδοτικές οργανώσεις με τη ΓΣΕΕ την 3η Φεβρουαρίου 2012 και η επαναφορά στον κατώτατο (μικτό )μισθό των 751,39 ευρώ. Ειδικότερα για το μισθό εισαγωγής εργατοτεχνιτών χωρίς προϋπηρεσία προτείνεται η ημερομίσθιο 33,57 ευρώ για τον άγαμο και 36,92 ευρώ για τον έγγαμο καθώς και διατήρηση 6 τριετιών. Για το μισθό εισαγωγής του υπαλληλικού προσωπικού προτείνεται 751,39 ευρώ για τον άγαμο,826,54 ευρώ για τον έγγαμο και διατήρηση έως και 3 τριετιών. Στα προτεινόμενα για τα κατώτατα όρια δεν προβλέπεται εξαίρεση για τους μαθητευόμενους, ούτε τίθεται θέμα διαφοροποίησης των μισθών προς τα κάτω για τους νεότερους των 24 χρόνων. Επίσης, προτείνεται να συνεχίσει η καταβολή όλων των επιδομάτων και των προσαυξήσεων που προβλέπονται από τις εθνικές γενικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή όμοιας έκτασης διαιτητικές αποφάσεις (επίδομα γάμου, τριετίες, επίδομα αδείας, εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα.

Υπενθυμίζεται ότι με Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (6/2012) επήλθε διοικητικά μείωση των μισθών από 22% έως 32%. Αποτέλεσμα ο κατώτατος μισθός και το ημερομίσθιο να είναι 586,08 και 26,18 ευρώ αντιστοίχως για τους άνω των 25 ετών ενώ για τους νεότερους δεν ξεπερνά τα 510,95 και 22,83 ευρώ.Επίσης έχει ανασταλεί η ισχύς της ρήτρας που περιελάμβανε η εθνική σύμβαση για τα επιδόματα τριετίας ( τα οποία έχουν παγώσει μέχρι να πέσει η ανεργία στο 10%). Στα μέτρα που έχουν επιβληθεί καταργώντας συνθήκες των εθνικών συμβάσεων συμπεριλαμβάνεται ο περιορισμός της μετενέργειας από τους 6 στους 3 μήνες καθώς και η άρση της δυνατότητας επέκτασης των συμβάσεων και σε οργανώσεις που δεν αντιπροσωπεύονταν στις διαπαραγματεύσεις.

“Παρά τα εμπόδια έχουμε όλη ιστορική ευθύνη και υποχρέωση να κρατήσουμε ενεργό το θεσμό της εθνικής σύμβασης εργασίας και να αποκαταστήσουμε το δικαιοπολιτικό της ρόλο, που αργά αλλά σταθερά κατακτήθηκε ιδίως τα τελευταία 20 χρόνια χάρη στην υπευθυνότητα, την αντιπροσωπευτικότητα και το κύρος των οργανώσεων που την υπογράφουν” αναφέρει η ΓΣΕΕ στην επιστολή της προτείνοντας στους εργοδότες η πρώτη συνάντηση να γίνει στο γραφείο των συνδικάτων. “Θα ανταποκριθούμε στην πρόσκληση για συζήτηση” απάντησε ήδη ο ΣΕΒ σημειώνοντας πώς στο τραπέζι του διαλόγου θα τεθούν όλα τα φλέγοντα θέματα για την παραγωγή και την εργασία και το παραγωγικό μέλλον της χώρας”.