Επενδυτικά προϊόντα: Μεγάλο ρίσκο για τους μικροεπενδυτές;

Το αίτημα της ευρωβουλευτή Berè για περισσότερη σωστή πληροφόρηση ή η σταδιακή προσέγγιση του ευρωβουλευτή Kamall είναι το κλειδί για τη σταθεροποίηση της εμπιστοσύνης των επενδυτών σε ό,τι αφορά τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες;