Επιδότηση ως 50% σε νέους για επιχειρήσεις

assets_LARGE_t_942_43358253_type12128Πέντε χρηματοδοτικά προγράμματα ανοίγουν τον δρόμο σε νέους και νέες από όλη την Ελλάδα που θέλουν να κάνουν ένα νέο επιχειρηματικό ξεκίνημα στην ύπαιθρο. Φέρνουν επιδοτήσεις έως 50%, ενώ καλύπτουν ακόμη και τις λειτουργικές δαπάνες, δηλαδή τα έξοδα για ενοίκια και λογαριασμούς ΔΕΚΟ, των επιχειρήσεων που θα ανοίξουν νέοι και νέες.

Πρόκειται για τα εξής:

  • Τον νέο επενδυτικό νόμο που αφορά σε επενδυτικές προτάσεις που σχετίζονται με την καλλιέργεια, παραγωγή, μεταποίηση αγροτικών προϊόντων καθώς και την εκτροφή και μεταποίηση προϊόντων που προέρχονται από την εκτροφή των συγκεκριμένων ζώων.
  • Το μέτρο για τη μεταποίηση και εμπορία αγροτικών προϊόντων με προϋπολογισμό 100 εκατ. ευρώ που αναμένεται να προκηρυχθεί αμέσως.
  • Την ειδική προκήρυξη για τα σχέδια επιχειρηματικότητας των νέων που αφορά σε επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται για την ίδρυση και τη λειτουργία μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, στο εταιρικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν με ποσοστό άνω του 50% φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν υπερβεί το τεσσαρακοστό έτος της ηλικίας τους και ασκούν αποκλειστικά τη διαχείριση της εταιρείας.
  • Το πρόγραμμα ενίσχυσης έως 20.000 ευρώ σε 6.000 νέους που θέλουν να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα και βασική προϋπόθεση είναι να έχουν ηλικία έως 40 ετών και να παραμείνουν αγρότες για 10 χρόνια.
  • Τα προγράμματα Leader που απευθύνονται σε νέους και νέες και προκηρύσσονται από τις κατά τόπους αναπτυξιακές εταιρείες ανά τακτικά χρονικά διαστήματα σε διαφορετικές χρονικές περιόδους.