Επιστρέφει στα ταμπλο η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου

Νέα σελίδα ανοίγει σήμερα για την Τράπεζα Κύπρου, καθώς η μετοχή της επιστρέφει, μετά τον Μάρτιο του 2013, στο Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ), σε παράλληλη διαπραγμάτευση με το Χρηματιστήριο Αθηνών. Η τιμή εισαγωγής της μετοχής έχει καθοριστεί στα 24 σεντ, όσο ήταν και η τελευταία πράξη που διενεργήθηκε στους τίτλους της Τράπεζας Κύπρου, προτού ανασταλεί η διαπραγμάτευσή της.

Οι μετοχές, οι οποίες έχουν ονομαστική αξία 0,10 ευρώ, θα τυγχάνουν διαπραγμάτευσης στην κύρια αγορά του ΧΑΚ με νέο κωδικό ISIN CY0104810110, με κωδικούς διαπραγμάτευσης ΤΡΚΥ/BOCY. Το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε 8.922.377.345 μετοχές. Η μετοχή θα συμπεριληφθεί στους Χρηματιστηριακούς Δείκτες του ΧΑΚ, εφόσον πραγματοποιήσει συνεχή διαπραγμάτευση επί τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες, ενώ τα όρια ημερήσιας διακύμανσης της τιμής των μετοχών της Τράπεζας Κύπρου δεν θα ισχύσουν κατά τις πρώτες τρεις ημέρες διαπραγμάτευσης.

Σημαντικό μέρος του μετοχικού της κεφαλαίου ανήκει στους «κουρεμένους» καταθέτες της και στους νέους μετόχους που συμμετείχαν σε πρόσφατη έκδοση κεφαλαίου και το 9,6% στην τέως Λαϊκή Τράπεζα.