Επιστρέφουν στην Αθήνα τα τεχνικά κλιμάκια της τρόικας

Επιστρέφουν την Τρίτη στην Αθήνα τα τεχνικά κλιμάκια της τρόικας ενώ σήμερα η Ελλάδα θα υποβάλει και τυπικά το αίτημα της δίμηνης παράτασης, το οποίο αναμένεται να γίνει δεκτό από το Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας.

Τα τεχνικά κλιμάκια της τρόικας θα συντάξουν έκθεση για τα πεπραγμένα της Ελλάδας στην οποία θα καταγράφονται οι τομείς στους οποίους η Ελλάδα έχει ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της.

Η έκθεση αυτή είναι απαραίτητη για τυπικούς λόγους, προκειμένου τα κοινοβούλια ορισμένων χωρών να μπορέσουν να επικυρώσουν την τεχνική παράταση του ελληνικού προγράμματος.

Επίσης, η Ελλάδα θα υποβάλει την Τρίτη το επίσημο αίτημα για την προληπτική πιστωτική γραμμή ECCL.
Οι λεπτομέρειες που θα διέπουν τη γραμμή ECCL και ο ρόλος που θα διαδραματίσει το ΔΝΤ, θα αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης κατά τη διάρκεια της δίμηνης παράτασης.

Για την ολοκλήρωση του προγράμματος απαιτείται Ανάλυση Βιωσιμότητας Χρέους (DSA) η οποία μετατίθεται «για πρακτικούς λόγους» κατά δύο μήνες, στο τέλος Φεβρουαρίου. Η οποιαδήποτε απόφαση για τη γραμμή ECCL θα παρθεί μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και του παρόντος προγράμματος αν αυτό ολοκληρωθεί με θετικό τρόπο.

Τέλος, ο επίτροπος Πιέρ Μοσκοβισί θα επισκεφθεί την Αθήνα πριν από τα Χριστούγεννα.