Ευρωβουλευτές εναντίον Juncker για το σκάνδαλο ‘Lux Leaks’, δηλαδή της φοροαποφυγής στο Λουξεμβούργο

Μιλώντας στους ευρωβουλευτές για τις φορολογικές συμφωνίες μεταξύ πολυεθνικών εταιρειών και του Λουξεμβούργου, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Jean-Claude Juncker, ισχυρίζεται πως θα πρέπει να βρεθούν λύσεις σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.