Εφορία : Αυστηρότερα, αλλά χαμηλότερα πρόστιμα φέρνει ο νέος Κώδικας

Αυστηρότερος, αλλά με μικρότερες  επιβαρύνσεις,  αναμένεται να καταστεί ο Κώδικας Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων (ΚΕΔΕ), εναρμονιζόμενος με τις διατάξεις του νέου Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών.

Πρέπει να τονισθεί ότι με τον νέο Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών επιβάλλονται νέα πρόστιμα ανάλογα με το είδος της παράβασης (διαδικαστική ή φοροδιαφυγή) χωρίς να προβλέπεται η δυνατότητα μειώσεως τους σε περίπτωση συμβιβασμού, εισάγονται αυστηρότερα μέτρα για την διασφάλιση των εσόδων του Δημοσίου (π.χ. δυνατότητα συντηρητικής κατασχέσεως χωρίς δικαστική απόφαση για την διασφάλιση), ενώ πέραν των προστίμων θεσπίζονται τόκοι για όλες τις περιπτώσεις καθυστερημένης πληρωμής φόρων (π.χ. εκπρόθεσμη ή ανακριβής δήλωση).

Ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή ανέλαβε την μελέτη, επεξεργασία και υποβολή προτάσεων για την βελτίωση, τον εκσυγχρονισμό και την επικαιροποίηση του Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων προκειμένου να εναρμονιστεί με τον νέο Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών, αλλά και τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. Στο πλαίσιο αυτό ο Κώδικας Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων αναμένεται να υιοθέτηση την λογική του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών για αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη είσπραξη των δημοσίων εσόδων, προκειμένου τα πρόστιμα να είναι πιο λογικά, αλλά να φθάνουν εγκαίρως στα δημόσια ταμεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του news.gr σημαντικές αλλαγές αναμένεται να επιφέρει ο νέος Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων στην λειτουργία των ΟΤΑ, καθώς σύμφωνα με εισηγήσεις των υπηρεσιών του υπουργείου Οικονομικών η διαδικασία είσπραξης των οφειλών προς τους Δήμους θα διαφοροποιηθεί από τις διαδικασίες που προβλέπει ο ΚΕΔΕ και οι οποίες ακολουθούνται από τους ΟΤΑ τις τελευταίες δεκαετίες.

Πηγή: News.gr