Η Ελλάδα στην 32η θέση παγκοσμίως στον δείκτη Ανάπτυξης Τεχνολογιών και Πληροφορικής

2.7 δισεκατομμύρια άνθρωποι στον πλανήτη έχουν  πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω υπολογιστή ή κινητού τηλεφώνου ενώ  ο αριθμός των συνδέσεων των κινητών τηλεφώνων, σύμφωνα με εκτιμήσεις, ανέρχεται στα 6.8 δισεκατομμύρια.  Παράλληλα οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας καλύπτουν με το σήμα τους σχεδόν το 100% του πληθυσμού. Βέβαια συνεχίζουν να υπάρχουν 4.4 δισεκατομμύρια άνθρωποι στον πλανήτη χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο.

Τα πιο πάνω εντυπωσιακά νούμερα καταγράφονται στην έκθεση της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών που είδε το φως της δημοσιότητας πριν λίγες μέρες. Άλλο ένα εντυπωσιακό στοιχείο της εν λόγω έρευνας είναι η διαπίστωση ότι το 50% του πληθυσμού της γης καλύπτεται από ευρυζωνικό  δίκτυο 3 G η διείσδυση του οποίου έχει ρυθμό της τάξης του 40%.  Σημαντικά όμως  είναι και τα στοιχεία της έρευνας για την Ελλάδα.

Όσον αφορά τη χώρα μας κατατάσσεται στην 32η θέση παγκοσμίως στον δείκτη Ανάπτυξης Τεχνολογιών και Πληροφορικής βελτιώνοντας την κατάταξη της κατά μία θέση συγκριτικά με το 2011. Στις πρώτες θέσεις στην εν λόγω κατάταξη συναντάμε τη Ν.Κορέα (1η), Σουηδία (2η), Ισλανδία (3η), Δανία (4η), Φιλανδία (5η), Νορβηγία (6η), Ολλανδία (8η), Ηνωμένο Βασίλειο (9η). Τη πρώτη δεκάδα την κλείνει το Hong Kong. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Κύπρος κατατάσσεται στην 45η θέση παγκοσμίως σε σύνολο 157 κρατών.

Όσον αφορά τον δείκτη πρόσβασης του πληθυσμού στις τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών η χώρα μας έχασε δυο θέσει συγκριτικά με το 2011 καθώς φέτος είναι στην 38η θέση έναντι της 36ης ενώ με βάση την επίδοσή της είναι στα επίπεδα της Ρωσίας. Στην κατάταξη όσον αφορά την πρόσβαση του πληθυσμού στις ΤΠΕ 1ο έρχεται το Hong Kong, με 2ο το Λουξεμβούργο, 3η την Ισλανδία, 4η την Ελβετία και 5η τη Γερμανία.

Στον δείκτη της χρήσης των ΤΠΕ , που διαμορφώνεται από το ποσοστό των χρηστών του διαδικτύου, το ποσοστό των  ασύρματων και ενσύρματων ευρυζωνικών  συνδέσεων ανά 100 κατοίκους,  η Ελλάδα κατατάσσεται στην 39η θέση παγκοσμίως υποχωρώντας 3 θέσεις συγκριτικά με το 2011. Χαμηλά βρίσκεται η χώρα μας όσον αφορά τον αριθμό των ατόμων που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο.

Σύμφωνα με την έκθεση η χώρα μας καταλαμβάνει την 32η θέση σε σύνολο 37 κρατών της Ευρώπης ξεπερνώντας μόνο τις Βουλγαρία, Αλβανία, Σερβία, Τουρκία και Ρουμανία. Στον δείκτη δεξιοτήτων που χρησιμοποιείται προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο ο πληθυσμός μια χώρας μπορεί να αξιοποιήσει τις ΤΠΕ η Ελλάδα συνεχίζει να διατηρεί την 4η θέση στον κόσμο σε σύνολο 157 κρατών.

Ο εν λόγω δείκτης καθορίζεται από το ποσοστό αλφαβητισμού, καθώς και το ποσοστό των ενηλίκων που έχουν δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η χώρα μας κατατάσσεται στην 21 θέση στην Ευρώπη όσον αφορά το ποσοστό των πολιτών με ασύρματη ευρυζωνική σύνδεση.  Όσον αφορά τις τιμές των σταθερών ευρυζωνικών συνδέσεων η Ελλάδα είναι 27η φθηνότερη χώρα στον κόσμο και 18η στην Ευρώπη. Οι χώρες όπου το διαδίκτυο είναι πολυτέλεια είναι η Κούβα, τα Νησιά του Σολομώντα και το Αφγανιστάν ενώ Σερβία, Αλβανία και ΦΥΡΟΜ είναι οι πιο ακριβές Ευρωπαϊκές χώρες.

Στο mobile internet η Ελλάδα είναι 11η φθηνότερη χώρα

Όσον αφορά το mobile internet η Ελλάδα είναι 11η φθηνότερη χώρα στην Ευρώπη ενώ σχετικά με το κόστος των 500MB (προπληρωμένο) η χώρα  μας είναι 45η ενώ στην περίπτωση που τα 500MB mobile internet είναι με συμβόλαιο η Ελλάδα είναι 37η φθηνότερη χώρα στον κόσμο. Στην έκθεση των 254 σελίδων καταγράφεται και η θέση κάθε χώρας όσον αφορά τις τιμές κινητής και σταθερής τηλεφωνίας με τη χώρα μας να είναι 62η φθηνότερη στον κόσμο την σταθερή τηλεφωνία και 60η στην κινητή. Όσον αφορά τις τιμές των ενσύρματων ευρυζωνικών συνδέσεων η χώρα μας  είναι η 25η φθηνότερη παγκοσμίως.

Η ψηφιακή νεολαία και η διείσδυση του διαδικτύου

Ψηφιακή νεολαία χαρακτηρίζονται ο νέοι ηλικίας 15 έως 24 ετών με περισσότερα από 5 χρόνια διαδικτυακής εμπειρίας. Η Ελλάδα είναι 68η στον κόσμο με το ποσοστό της ψηφιακής νεολαίας να ανέρχεται στο 7.5% του συνολικού πληθυσμού και στο 74.6% των νέων. Σύμφωνα με την έκθεση το 88.5% των νέων χρησιμοποιεί το διαδίκτυο ενώ στο συνολικό πληθυσμό το ποσοστό ανέρχεται στο 56%. Τα ποσοστά αυτά φέρνουν την Ελλάδα στην 54η θέση στον κόσμο.