Η Λούκα Κατσέλη νέα πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών

Την Λούκα Κατσέλη, πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας, εξέλεξε ομόφωνα ως πρόεδρό του το διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ).

Επίσης, εξέλεξε ως αντιπροέδρους τον Άνθιμο Θωμόπουλο, διευθύνοντα σύμβουλο της Τράπεζας Πειραιώς, τον Βασίλειο Ράπανο, πρόεδρο του δ.σ. της Alpha Bank και τον Νικόλαο Καραμούζη, πρόεδρο του δ.σ. της Eurobank Ergasias.

Η κ. Κατσέλη ορίστηκε επίσης από το δ.σ. της ΕΕΤ ως εκπρόσωπός της στο δ.σ. της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας, η οποία εκπροσωπεί τις ευρωπαϊκές εμπορικές τράπεζες στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε διεθνείς οργανισμούς.
Στο δ.σ. της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας την κ. Κατσέλη θα αναπληρώνει ο κ. Καραμούζης.