Η Τρόικα: Πώς λειτουργεί ο κομματάρχης διάσωσης της Ευρώπης;

Θεωρείται υπέρμαχος της λιτότητας, από ποιους αποτελείται όμως η Τρόικα και σε ποιους λογοδοτεί; Είναι ο “Φύλακας άγγελος” του ευρωπαϊκού έργου ή παρακωλύει την ανάπτυξη;