Η Χρυσή Αυγή ζητά ακύρωση της απόφασης για αναστολή χρηματοδότησης

 

 

Αίτηση, με την οποία ζητάει την αναστολή και την ακύρωση της απόφασης των υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Δικαιοσύνης, περί  αναστολής καταβολής κάθε είδους κρατικής χρηματοδότησης και οικονομικής ενίσχυσής της, κατέθεσε  η Χρυσή Αυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Ακόμη,  η Χρυσή Αυγή ζητάει να δοθεί προσωρινή διαταγή από τον πρόεδρο του ΣτΕ Σωτ. Ρίζο που να διατάσσει την αναστολή της επίμαχης υπουργικής απόφασης.

Η Χρυσή Αυγή υποστηρίζει ότι η επίμαχη υπουργική απόφαση είναι αντισυνταγματική, παράνομη και αντίθετη στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Στην αίτηση η ΧΑ αναφέρει ότι υφίσταται μείζονα οικονομική ζημιά, καθώς δεν θα λάβει τη χρηματοδότηση για το 2013 (873.114 ευρώ), ούτε την αντίστοιχη του 2014, ούτε τη χρηματοδότηση για τις ευρωεκλογές.

Επίσης, αναφέρει πως υπάρχει αδυναμία καταβολής της μισθοδοσίας και των ασφαλιστικών εισφορών των υπαλλήλων της Χρυσής Αυγής, των μισθωμάτων των γραφείων του κόμματος σε όλη τη χώρα.