Η ελεύθερη μετακίνηση Ρουμάνων και Βουλγάρων εργαζομένων αποτελεί αιτία ανησυχίας;

Καθώς και οι 9 τελευταίες χώρες άρουν τους περιορισμούς για τους Ρουμάνους και Βούλγαρους εργαζόμενους, το EPTV ρωτά τους ευρωβουλευτές Kirkhope και Preda την άποψή τους για την ρητορική του ΗΒ και για το άνοιγμα των συνόρων.