Η ελληνική πρόταση για συμφωνία που κατατέθηκε το Σαββατοκύριακο στις Βρυξέλλες

Πρωτογενές πλεόνασμα 1% για το 2015 και 2% για το 2016, έκτακτη εισφορά στις επιχειρήσεις με κέρδη άνω του 1εκατ. και τρεις συντελεστές ΦΠΑ 6%, 13% και 23% περιλαμβάνει μεταξύ άλλων η ελληνική πρόταση που κατατέθηκε το Σαββατοκύριακο στις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με την «Καθημερινή» προβλέπεται αύξηση και του συντελεστή φορολογίας των κερδών στο 29%.

Από τις αναπροσαρμογές στο ΦΠΑ προβλέπονται έσοδα 680 εκατ ευρώ το 2015 και 1,360 δισ. ευρώ το 2016.

Σε ό,τι αφορά στις παρεμβάσεις στις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις προβλέπονται εξοικονομήσεις 71 εκατ. ευρώ το 2016.

Ειδικότερα, η ελληνική πρόταση που δεν έγινε αποδεκτή από τους θεσμούς προβλέπει τα ακόλουθα

Παραμετρικά έσοδα 1,195 δις ευρώ( 1,1% το ΑΕΠ) για το 2015 και 3,583 δις ευρώ ( 2% του ΑΕΠ) για το 2016

1. Έκτακτη εισφορά 12% σε εταιρείες με καθαρά κέρδη άνω του 1 εκατ. ευρώ. Προσδοκώμενα έσοδα 600 εκατ ευρώ για το 2015 και 600 εκ για το 2016

2. Αύξηση του συντελεστή φορολογίας επιχειρήσεων από 26% στο 29% με εκτίμηση εσόδων 450 εκατ. ευρώ για το 2016.

3. Αύξηση στο φόρο αλληλεγγύης με προσδοκώμενα έσοδα 220 εκατ.για το 2015 και 250 εκατ. ευρώ για το 2016.

4. Περικοπές στις αμυντικές δαπάνες 200 εκατ ευρώ για το 2016.

5. Φόρος στην τηλεοπτική διαφήμιση για αύξηση εσόδων 100 εκατ ευρώ 2015 και 100 εκατ ερώ για το 2016.

6. Φόρος στον ηλεκτρονικό τζόγο (e- gaming) με προσδοκώμενα έσοδα 35 εκατ ευρώ για το 2015 και 225 εκατ ευρώ για το 2016.

7. Διοικητική επίλυση των διαφορών σχετικά με τη φορολογία ακινήτων των τελευταίων χρόνων με προσδοκώμενα έσοδα 50 εκατ ευρώ για το 2015 και 50 εκατ ευρώ για το 2016. (Φόρος μεγάλης ακίνητης περιουσίας και φόρος ακίνητης περιουσίας).

8. Τεχνικός έλεγχος οχημάτων ( ΚΤΕΟ) με εκτιμώμενα έσοδα 72 εκατ ευρώ για το 2015 και για το 2016 50 εκατ.

9. Ανασφάλιστα οχήματα υπολογίζονται έσοδα 51 εκατ ευρώ για το 2015 και 40 εκατ ευρώ για το 2016.

10. Αύξηση του φόρου πολυτελείας συμπεριλαμβάνοντας και τα σκάφη αναψυχής με εκτιμώμενα έσοδα 47 εκατ ευρώ για το 2015 και 47 εκατ ευρώ για το 2016.

11. Μεταρρύθμιση του ΦΠΑ με εκτιμώμενα έσοδα 680 εκατ ευρώ για το 2015 και 1, 360 δισ. ευρώ για το 2016..

12. Περιορισμός στην πρόωρη συνταξιοδότηση με εξοικονόμηση 71 εκατ ευρώ για το 2016.

13. Επιστροφή από την φαρμακευτική δαπάνη (rebate) με εκτιμώμενα έσοδα 140 εκατ ευρώ για το 2015 και 140 εκατ ευρώ για το 2016.

Διοικητικά μέτρα 1, 625 δισ. ευρώ ( 0.91% του ΑΕΠ ) για το 2015 και 2,361 δις ευρώ ( 1.31% του ΑΕΠ) για το 2016

1. Πάταξη λαθρεμπορίου καυσίμων με προσδοκώμενα έσοδα 75 εκατ ευρώ για το 2015 και 300 εκατ ευρώ για το 2016.

2. Έλεγχοι σε τραπεζικούς λογαριασμούς με προσδοκώμενα έσοδα 200 εκατ ευρώ για το 2015 και 500 εκατ ευρώ για το 2016.

3. Πάταξη φοροδιαφυγής στο ΦΠΑ με προσδοκώμενα έσοδα 50 εκατ ευρώ για το 2015 και 700 εκατ ευρώ για το 2016.

4. Έσοδα από ηλεκτρονικό τζόγο ( e-gaming) με εκτιμώμενα έσοδα 160 εκατ ευρώ για το 2015 και 361 εκατ ευρώ για το 2016.

5. Εφαρμογή κανόνων της ΕΕ για το περιβάλλον και την γεωργία με προσδοκώμενα έσοδα 276 εκατ ευρώ για το 2015.

6. Ελεγχος τριγωνικών συναλλαγών. Υπολογίζονται έσοδα για το 2015 24 εκατ.

7. Προμήθειες και τηλεοπτικές άδειες με εκτιμώμενα έσοδα 340 εκατ ευρώ για το 2015.

8. Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών σε δόσεις με εκτιμώμενα έσοδα 500 εκ ευρώ για το 2015 και 500 εκατ ευρώ για το 2016.