Κάτω η εκμετάλλευση: Οι ευρωβουλευτές ψηφίζουν για την εποχική εργασία

Μέχρι τώρα οι εποχικοί εργαζόμενοι, που προέρχονταν από τρίτες χώρες, τύγχαναν άδικης μεταχείρισης. Οι ευρωβουλευτές ψήφισαν για τη διασφάλιση καλύτερων συνθηκών διαβίωσης και εργασίας για όσους έρχονται να εργαστούν από τρίτες χώρες.