Κανονισμός για τους σπόρους/ Ταξιδιωτικά πακέτα/ Σύστημα κλήσης έκτακτης ανάγκης εντός του οχήματος

Ενώ ο κανονισμός για τους σπόρους μπαίνει στο περιθώριο, οι ευρωβουλευτές εγκρίνουν κανόνες για τα ταξιδιωτικά πακέτα και το σύστημα κλήσης έκτακτης ανάγκης εντός του οχήματος.