Κατάργηση ανταποδοτικών χρεώσεων αποφασίζει το Υπ. Οικονομικών

Μετά την ολοκλήρωση της χαρτογράφησης των φόρων υπέρ τρίτων που επιβαρύνουν τις συναλλαγές πολιτών και επιχειρήσεων, τα υπουργεία Οικονομικών και Ανάπτυξης θα πρέπει να αποφασίσουν μέσα στο επόμενο τρίμηνο για τις μη ανταποδοτικές χρεώσεις που θα καταργηθούν.

Η σχετική πρωτοβουλία που αποτελεί μνημονιακή υποχρέωση δρομολογείται από τα επιτελεία του υπουργού Ανάπτυξης, Κώστα Σκρέκα, και του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Χρ.Σταϊκούρα.

Μέχρι τώρα έχουν εντοπισθεί περίπου 40 φόροι υπέρ τρίτων και μη ανταποδοτικές χρεώσεις, ωστόσο προτού καταργηθούν, θα πρέπει να υπολογιστεί ο δημοσιονομικός τους αντίκτυπος.

Ενδεικτικά, στις χρεώσεις περιλαμβάνονται:

• Ποσοστό 20% επί των αμοιβών Διαιτητών που δεν έχουν την ιδιότητα Δικαστικού Λειτουργού (ΤΑΧΔΙΚ)
• Χρεώσεις σε δικηγόρους στους Συλλόγους τους για κάθε παρουσία (Δικηγορικοί Σύλλογοι)
• Απόδοση υπέρ του ΕΟΠΥΥ ποσοστού 0,5% επί του δικαστικού ενσήμου (ΕΟΠΥΥ)
• Εισφορά 10% επί των μικτών αποδοχών των υπαλλήλων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ η οποία βαρύνει εργοδότες-απασχολούμενους (ΑΚΑΓΕ)
• Εισφορά 1 ευρώ υπέρ ΕΟΠΥΥ από του συνταξιούχος ΙΚΑ για κάθε συνταγή αγοράς φαρμάκων (ΕΟΠΥΥ)
• Χρεώσεις στους λογαριασμούς δημοτικής ύδρευσης υπέρ αθλητικών και πολιτιστικών φορέων (Αθλητικοί και Πολιτιστικοί Φορείς)
• Τέλος 0,99 ευρώ υπέρ Δήμου Πρεβέζης (ΔΕΥΑΠ)
• ΔΕΗ: Χρεώσεις για τη μεταφορά και τη διανομή ηλεκτρικού ρεύματος
• ΔΕΗ (συντήρηση δικτύου μεταφοράς και διανομής)
• ΔΕΗ: Χρεώσεις για υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, οι οποίες υπολογίζονται με βάση την κατανάλωση (Φθηνότερο κόστος ηλεκτρισμού για ευάλωτες ομάδες)
• ΔΕΗ: Ειδικό Τέλος 0,5% επί της αξίας της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος (Κρατικός Προϋπολογισμός)
• ΔΕΗ: Ειδικό τέλος μείωσης εκπομπών αερίων ρύπων
• ΔΕΗ (ηλεκτρικό ρεύμα μέσω της χρήσης ΑΠΕ)
• Τέλος για χορήγηση Πιστοποιητικού Εναλλακτικής Διαχείρισης Ελαστικών (Οργανισμός Ανακύκλωσης)
• Τέλος για την Έγκριση Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης (Οργανισμός Ανακύκλωσης)
• 50-150 ευρώ για άδεια ηλεκτρολογικών εργασιών σε οικία μέρος των οποίων κατευθύνεται στο Σύλλογο Ηλεκτρολόγων
• ΝΕΡΙΤ (χρέωση για λειτουργία φορέα)
• Κράτηση ποσού 0,30 ευρώ στις συντάξεις των πολιτικών συνταξιούχων σε μηνιαία βάση (ΠΟΠΣ)
• ΕΛΓΑ: Μία γενική χρέωση υπέρ ΕΛΓΑ ύψους 2% από το δηλωθέν καθαρό γεωργικό εισόδημα.
• Χρέωση 2% απόδοσης από τους πολίτες κατά την εκπόνηση μελετών από ιδιώτες μέλη του ΓΕΩΤΕΕ.
• Χρέωση 5% απόδοσης από τους πολίτες προς το ΓΕΩΤΕΕ κατά την εκπόνηση γεωτεχνικών μελετών
• Τέλος 0,1% υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επί των πληρωμών στα δημόσια έργα
• Επιτροπή Ανταγωνισμού: Τέλος 0,1% επί του μετοχικού κεφαλαίου των Ανωνύμων Εταιρειών
• Εισφορά 4% της αξίας φωτοτυπικών, σαρωτών, χαρτιού για φωτοτυπίες και των αποθηκευτικών μέσων (Σύλλογοι Πνευματικών Δημιουργών και Εκδοτών Εντύπων)
• Χρέωση 9,02 ευρώ σε οδηγούς οχημάτων για την επανέκδοση άδειας οδήγησης λόγω κλοπής (Ταμείο Συντάξεων Αυτοκινητιστών)
• Μηνιαία εισφορά 2 ευρώ υπέρ ΤΣΑΥ για έξοδα στέγασης κατά τη συνταξιοδότηση για συνταξιούχους με χαμηλότερο εισόδημα από 30.000 ευρώ
• ΑΣΕΠ: Παράβολο για την κατάθεση των φακέλων των υποψηφίων σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ
• Κοινωνικός πόρος υπέρ του ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ, 0.2% επί των πιστοποιήσεων έργων ΔΕΔΔΗΕ.
• Επιβάρυνση 3% τόσο στην εισαγωγή όσο και στην εγχώρια παραγωγή σπόρων σποράς (Κεντρικό Ταμείο Γεωργίας Κτηνοτροφίας)
• Εισφορά 5% για ενίσχυση των ασθενέστερων (ΚΤΕΛ)
• Ειδικός φόρος 4% σε υπαίθριους κινηματογράφους για την ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης.
• Τέλος υπέρ Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας 6% σε εισαγόμενες συσκευές αναπαραγωγής ηχου
• Τέλος κατά τους ελέγχους για την ακρίβεια των ζυγαριών στην εμπορική και επιχειρηματική δραστηριότητα.
• Καταβολή 30 ευρώ υπέρ Αστυνομίας για τις άδειες εισαγωγής κυνηγετικών όπλων και φυσιγγίων
• Χρέωση 0,50 ευρώ από την Ελληνική Αστυνομία, με το 0,15 ευρώ υπέρ Ταμείου για κάθε εξουσιοδότηση.
• Εισφορά 5 ευρώ για την παράσταση δικηγόρου σε δικαστήριο της Ξάνθης
• Λογαριασμός Ενίσχυσης και Αλληλοβοήθειας Δικηγόρων Ξάνθης
• Eισφορά στα ακαθάριστα έσοδα από την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας στην περιφέρεια του Νομού Δωδεκανήσου, από κάθε πρόσωπο που θεωρείται ως επιτηδευματίας.
• Τέλος ετοιμότητας Ιατροτεχνολογικών προιόντων υπέρ τρίτων από ΕΟΦ. Τέλος για την ετοιμότητα των υπηρεσιών του ΕΟΦ για την εποπτεία της αγοράς και την κάλυψη των εξόδων εργαστηριακών εξετάσεων.
• Ποσό που καταβάλλεται για τη χορήγηση υπεύθυνης δήλωσης καλής εκτέλεσης από υδραυλικούς (σύλλογο υδραυλικών) μετά την ολοκλήρωση των εργασιών επί της εγκατάστασης.