Κατασχέσεις-εξπρές, φραγή σε ΑΠΔ και μπλόκο στην επιστροφή ΦΠΑ

Σε στενό κλοιό οι οφειλέτες των ασφαλιστικών ταμείων για την είσπραξη των 600 εκατ. ευρώ

Σε Συμπληγάδες θα βρεθούν οι οφειλέτες των ταμείων με την ενεργοποίηση του ασφαλιστικού νομοσχεδίου που κατατέθηκε στη Βουλή. Διακόσιες χιλιάδες οφειλέτες του ΙΚΑ έλαβαν ήδη «φιλική» επιστολή να ρυθμίσουν τα χρέη τους, άνω των 5.000 ευρώ από το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών (ΚΕΑΟ). Σε 20 ημέρες θα ακολουθήσει ατομική προειδοποίηση που θα ενημερώνει σε λιγότερο φιλικό ύφος για την επιβολή προστίμου και θα καλεί τον οφειλέτη εντός 20 ημερών να εξοφλήσει η να διακανονίσει το χρέος του. Αν δεν ενταχθεί σε ρύθμιση μετά την εκπνοή της ως άνω προθεσμίας και μέσα σ΄ ένα μήνα το πολύ ο εκτελεστός τίτλος διαβιβάζεται στα κατά τόπο αρμόδια όργανα για εκτέλεση. Δηλαδή, με διαδικασίες εξπρές μέσα σε δύο μήνες δίνεται παραγγελία για κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων ή κατάσχεση εις χείρας τρίτων (τραπεζικοί λογαριασμοί, εισοδήματα από ενοίκια, απαιτήσεις στα χέρια πελατών των επιχειρήσεων.

Σε στενό κλοιό θα βρεθούν περίπου 246.544 ελεύθεροι επαγγελματίες – ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ που χρωστούν εισφορές άνω των 5.000 ευρώ και έχουν πάρει επίσης ειδοποιήσεις τηλεφωνικά, με επιστολή ή με sms να ρυθμίσουν τα χρέη τους. Στην τελευταία ρύθμιση οφειλών πάντως ανταποκρίθηκε μόνο το 8% των οφειλετών.

Μια από τις λύσεις που προωθείται με τροπολογία προκειμένου να ενισχυθούν τα αναιμικά έσοδα του ταμείου είναι οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ να καταβάλουν τις εισφορές κάθε μήνα αντί κάθε δίμηνο που ισχύει σήμερα. Οι επιπλέον αξιώσεις των ταμείων την στιγμή που περίμεναν βελτιώσεις με πάγωμα και κεφαλαιοποίηση των οφειλών, είναι σίγουρο ότι θα οδηγήσουν σε λουκέτο πολλούς χρεωμένους μικρούς επαγγελματίες και εμπόρους.

Τους οφειλέτες προειδοποιεί και η διοίκηση του ΟΓΑ: οι καθυστερούμενες ασφαλιστικές

οφειλές άνω των 5.000€, οι οποίες δεν θα εξοφληθούν ή δεν θα ενταχθούν στη ρύθμιση μέχρι 29-11-2013, θα διαβιβαστούν από 1ης Ιανουαρίου 2014 στο ΚΕΑΟ, γεγονός που σημαίνει ότι θα κινηθεί κάθε νόμιμη διαδικασία είσπραξης τους.

Ο κλοιός σφίγγει μέσω των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων, και για τους οφειλέτες που ασφάλιζαν «επί πιστώσει » το προσωπικό τους για πολλά χρόνια, εμφανίζοντας αποκλίσεις ανάμεσα στις εισφορές που δήλωναν στις μηνιαίες Αναλυτικές Περιοδικές (ΑΠΔ) και στις καταβληθείσες.

Ηδη το ΙΚΑ έβαλε φραγή στη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) για 493 οφειλέτες. Αυτοί οι οφειλέτες μπορούν να υποβάλουν την ΑΠΔ με μαγνητικό μέσο, μόνο στο Υποκατάστημα στο οποίο ανήκουν, με την απαράβατη υποχρέωση είτε της εξόφλησης των οφειλόμενων ποσών, είτε της ρύθμισής τους προκειμένου να επανακτήσουν το δικαίωμα της ηλεκτρονικής υποβολής.

Την ίδια ώρα, σε συνεργασία με το γενικό γραμματέα δημοσίων εσόδων κ. Χ.Θεοχάρη, από το ΙΚΑ «πιάνονται» στο ηλεκτρονικό δίκτυ οι οφειλέτες όλων των ταμείων που δικαιούνται επιστροφές από την εφορία . Ο Υπουργός Εργασίας που θα καταθέσει σχετική τροπολογία ήταν κατηγορηματικός ότι δεν θα υπάρξει στο εξής επιστροφή φόρου εισοδήματος ή ΦΠΑ σε όσους δεν είναι ασφαλιστικά ενήμεροι.

Στο ίδιο νομοσχέδιο προβλέπεται εξίσωση των εισφορών και ενιαία βάση υπολογισμού τους για όλους τους ασφαλισμένους του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), ανεξαρτήτως αν έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση πριν ή μετά την 1/1/1993 (παλαιοί και νέοι ασφαλισμένοι).

Σκοπός των διατάξεων αυτών είναι η απλούστευση και ο εξορθολογισμός ενός πολυδαίδαλου και κατακερματισμένου συστήματος, γεμάτου από ανισορροπίες και ανισότητες. Η ενοποίηση αυτή προσφέρει όχι μόνον μια απλούστευση της διαδικασίας του υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών αλλά αποτελεί επίσης δίκαιη λύση για το σύνολο των ασφαλισμένων στο ΕΤΕΑ.

Ειδικότερα, στο εξής τα έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές, καθορίζονται: 3% για τον ασφαλισμένο και 3% για τον εργοδότη επί των πάσης φύσεως αποδοχών του εργαζομένου.

Σε μερικές περιπτώσεις προκύπτει ελάφρυνση για εργοδότη και εργαζόμενο,όπως ενδεικτικά αναφέρουμε το ταμείο χημικών που έπρεπε εργοδότης και εργαζόμενος να καταβάλουν από 5% , στο ταμείο της ΕΡΤ ( ΤΕΑΥΠ- ΕΡΤ) 5,5% ,στο ταμείο της ΔΕΗ 4,5%, ενώ στον ΟΛΠ η επιβάρυνση για τον εργοδότης έφτανε το 6% και για τον ασφαλισμένο το 3%. Σε ελάχιστες περιπτώσεις προκύπτει επιβάρυνση όπως στην περίπτωση ξενοδόχων και ξενοδοχουπαλλήλων που κατέβαλαν ποσοστό 2%.

Τα ποσοστά αυτά αυξάνονται για τους υπαγόμενους στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα κατά 1,25% για τον ασφαλισμένο και κατά 0,75% για τον εργοδότη και για τους υπαγόμενους στα υπερβαρέα επαγγέλματα κατά 1 % για τον ασφαλισμένο και 2% για τον εργοδότη.

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω ενιαία ποσοστά ισχύουν ήδη για τους νεοπροσλαμβανόμενους μισθωτούς που ασφαλίζονται στο ΕΤΕΑ, για όλους τους από 1.1.1993 (νέους) ασφαλισμένους σε φορείς επικουρικής ασφάλισης μισθωτών, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 1 και 2 του ν. 2084/1992, καθώς επίσης για την πλειονότητα των παλαιών ασφαλισμένων μισθωτών του ιδιωτικού τομέα, όπως π.χ. οι ασφαλισμένοι του τέως ΕΤΕΑΜ. Επίσης, με το άρθρο 4 του ν. 4075/2012 (Α΄89) καθορίστηκε ενιαίο ποσοστό πρόσθετων ειδικών εισφορών. Ωστόσο, για τους μέχρι 31.12.1992 (παλαιούς) ήδη ασφαλισμένους των ενταχθέντων στο ΕΤΕΑ ταμείων, τομέων ή κλάδων υπάρχουν διαφοροποιήσεις τόσο ως προς τα ποσοστά των εισφορών όσο και ως προς τις ασφαλιστέες αποδοχές, καθώς εξακολουθούν να εφαρμόζονται για τα πρόσωπα αυτά οι καταστατικές διατάξεις των εντασσόμενων ταμείων, σύμφωνα με το τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 38 του ν. 4052/2012 και το άρθρο 52 του ν. 2084/1992.

Στο πλαίσιο της ενοποίησης όλων των φορέων επικουρικής ασφάλισης μισθωτών στο ΕΤΕΑ και της εφαρμογής ενιαίων ρυθμίσεων για όλους τους ασφαλισμένους, παλαιούς και νέους, για λόγους ίσης μεταχείρισης και απλοποίησης των διαδικασιών ασφάλισης προτείνεται η εναρμόνιση των ποσοστών εισφοράς και των ασφαλιστέων αποδοχών των παλαιών (μέχρι 31.12.1992) ασφαλισμένων με τις ήδη ισχύουσες για τους νέους (από 1.1.1993) ασφαλισμένους.

Άλλωστε, με τις διατάξεις της υποπαραγράφου ΙΑ.6 περ. 1 του ν. 4093/2012 (Α΄222) έχει εναρμονιστεί ήδη από 1.1.2013 το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών των παλαιών και νέων μισθωτών ασφαλισμένων σε όλους τους φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης.

Από την προτεινόμενη εναρμόνιση εξαιρούνται οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4024/2011 (Α΄226), όπως ισχύει,

δηλαδή οι δημόσιοι υπάλληλοι που αμείβονται με το νέο μισθολόγιο και υπάγονται στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου ή συνταξιοδοτούνται με βάση

δημοσιοϋπαλληλικές διατάξεις. Για την ανωτέρω κατηγορία ασφαλισμένων τα ενιαία από 1.12.2013 ποσοστά εισφορών (3% εργοδότης + 3% ασφαλισμένος) για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους θα υπολογίζονται μέχρι 31.12.2015 επί των ασφαλιστέων – συντάξιμων αποδοχών, όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί την 31.10.2011.