Κατσέλη: Προτεραιότητα η χρηματοδότηση επιχειρηματικών και επενδυτικών πρωτοβουλιών

Την παροχή ρευστότητας στην πραγματική οικονομία και την υποστήριξη την παραγωγικής αναδιάρθρωσης στη χώρα, με τη χρηματοδότηση επιχειρηματικών και επενδυτικών πρωτοβουλιών, έθεσε ως βασική προτεραιότητα της Εθνικής Τράπεζας ΕΤΕ η Λούκα Κατσέλη.

«Η επίτευξη του εθνικού στόχου της επανεκκίνησης της ελληνικής οικονομίας χρειάζεται κινητοποίηση όλων μας, αποφασιστικότητα και συνέργειες», επεσήμανε η πρόεδρος της ΕΤΕ, μιλώντας σε εκδήλωση στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.

Προϋποθέτει βεβαίως την επιτυχή ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων της ελληνικής κυβέρνησης με τους εταίρους, έτσι ώστε να αποκατασταθούν οι συνθήκες ρευστότητας, να προωθηθούν τα απαραίτητα διαρθρωτικά μέτρα και να αρθούν όλες οι πηγές αβεβαιότητας και αστάθειας που προκαλούν επενδυτική στασιμότητα και ασφυξία στην αγορά, ανέφερε η πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας.

«Προϋποθέτει όμως και τη σύμπραξη όλων: του κράτους, της επιχειρηματικής κοινότητας, του τραπεζικού συστήματος», συμπλήρωσε η κ. Κατσέλη. «Το πλοίο δεν θα βγει στην ανοικτή θάλασσα, αν ο καθένας από μας δεν δει τον εαυτό του ως μέρος του πληρώματος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η πρόεδρος της Εθνικής αναφέρθηκε στις προτεραιότητες που θέτει η τράπεζα: Την παροχή ρευστότητας στην πραγματική οικονομία και την υποστήριξη την παραγωγικής αναδιάρθρωσης που έχει ανάγκη η χώρα, με τη χρηματοδότηση επιχειρηματικών και επενδυτικών πρωτοβουλιών.

Ειδικά για τη Βόρεια Ελλάδα, είπε, υπάρχει η δυνατότητα, με σωστό σχεδιασμό να αποτρέψουμε την περαιτέρω αποβιομηχάνιση, χρηματοδοτώντας και επενδύοντας πρωτοβουλίες με ισχυρά, πολλαπλασιαστικά αναπτυξιακά οφέλη.

Στο πλαίσιο αυτό, ανέφερε η κ. Κατσέλη, η ΕΤΕ θα αναπτύξει νέα καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία, με τη μορφή ανακυκλούμενων κεφαλαίων, σε συνεργασία με ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς, όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το IFC της Παγκόσμιας Τράπεζας. Σε τομείς, όπως η κοινωνική, νεανική και πολιτισμική επιχειρηματικότητα, ή έργα αστικής ανάπλασης που μπορούν να αναδείξουν και να αξιοποιήσουν καινοτόμες δημιουργικές ιδέες. Εργαλεία τα οποία αξιοποιούν δημιουργικές, επιχειρηματικές ιδέες και ανοίγουν νέες επενδυτικές ευκαιρίες, ανέφερε.

«Στόχο αποτελεί και η επιθετική προσέλκυση κεφαλαίων και επενδύσεων κεφαλαίων, που δεδομένης της στενότητας πόρων την παρούσα περίοδο, θα επιτρέψουν την αναζωογόνηση και ελληνικών επιχειρήσεων μέσω συμπράξεων και συνεργασιών. Αυτό, όπως έχω πει, προϋποθέτει άρση όλων των μικρών και μεγάλων εμποδίων που εμποδίζουν την επιχειρηματικότητα. Επίσης θα αναδειχθεί ακόμη περισσότερο η πολιτική της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης», πρόσθεσε η επικεφαλής της Εθνικής.