Κομισιόν: Η ύφεση σε αρκετά κράτη – μέλη επιδείνωσε τις προσπάθειες μείωσης του δημόσιου χρέους

Η ύφεση που υπήρξε σε αρκετά κράτη – μέλη της Ευρωζώνης επιδείνωσε τις προσπάθειες μείωσης του δημόσιου χρέους στην Ισπανία, Ελλάδα, Πορτογαλία και Κύπρο. Αυτό αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε έκθεσή της για την κατάσταση των δημόσιων οικονομικών στην Ευρωζώνη το 2014, επισημαίνοντας ότι η δημοσιονομική προσπάθεια το 2013 υπήρξε μεγαλύτερη στην Κύπρο και την Ελλάδα.

Σε ό,τι αφορά το δημόσιο χρέος, έξι κράτη – μέλη αναμένεται να υπερβούν το 100% του ΑΕΠ τους το 2014 (Βέλγιο, Ιρλανδία, Ελλάδα, Ιταλία, Κύπρος, Πορτογαλία) ενώ ειδικά για την Ελλάδα υπογραμμίζεται ότι μετά από μία μείωση που παρατηρήθηκε το 2012, το ήδη υψηλό δημόσιο χρέος αναμένεται να αυξηθεί περισσότερο το 2014 φτάνοντας το 175% του ΑΕΠ.

Υπό αυτά τα δεδομένα, και με τη γενικότερη ισχνή οικονομική ανάπτυξη, περιορίστηκε η ανάκαμψη της αγοράς εργασίας σε αρκετά κράτη-μέλη, ενώ παραμένουν σημαντικές οι μεταξύ τους διαφορές. Αποτέλεσμα είναι η ανεργία να φτάσει στο 10,3% στην Ε.Ε. και στο 11,6% στην Ευρωζώνη το 2014 σημειώνοντας ελάχιστη μείωση σε σχέση με το 2013. Υα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας να παρατηρούνται στην Ελλάδα και την Ισπανία (πάνω από 20%) και ακολουθούν Κροατία, Κύπρος, Πορτογαλία.